Rozdział dotyczący pojęć ma za zadanie pomóc w zrozumieniu poszczególnych składowych systemu oraz obiektów abstrakcyjnych, których Kubernetes używa do reprezentacji klastra, a także posłużyć do lepszego poznania działania całego systemu.


Przegląd

Ogólny zarys Kubernetesa i komponentów, z których jest zbudowany.

Ostatnia modyfikacja August 12, 2020 at 10:38 AM PST: Polish translation update 2020-08-12 (402d9459e7)