Information in this document may be out of date

This document has an older update date than the original, so the information it contains may be out of date. If you're able to read English, see the English version for the most up-to-date information: Contribute to K8s docs

Kubernetes zaprasza do współpracy wszystkich - zarówno nowicjuszy, jak i doświadczonych!


Tym serwisem www opiekuje się Kubernetes SIG Docs.

Współtwórcy dokumentacji Kubernetesa:

  • Ulepszają istniejącą zawartość
  • Tworzą nowe treści
  • Tłumaczą dokumentację
  • Zarządzają i publikują dokumentację w ramach cyklu wydawniczego Kubernetesa

Jak zacząć?

Każdy może otworzyć zgłoszenie dotyczące dokumentacji lub zaproponować zmianę poprzez pull request (PR) do repozytorium GitHub kubernetes/website. Aby móc sprawnie funkcjonować w społeczności Kubernetes, wymagana jest pewna biegłość w korzystaniu z git-a i GitHub-a.

Aby zaangażować się w prace nad dokumentacją należy:

  1. Podpisać Contributor License Agreement CNCF.
  2. Zapoznać się z repozytorium dokumentacji i z generatorem statycznej strony www.
  3. Zrozumieć podstawowe procesy otwierania pull request oraz recenzowania zmian.

flowchart TB subgraph third[Otwórz PR] direction TB U[ ] -.- Q[Ulepsz zawartość] --- N[Dodaj nową] N --- O[Przetłumacz dokumentację] O --- P[Zarządzaj dokumentacją
przy kolejnych
wydaniach K8s] end subgraph second[Recenzuj] direction TB T[ ] -.- D[Przejrzyj
repozytorium
kubernetes/website] --- E[Pobierz generator
stron statycznych
Hugo] E --- F[Zrozum podstawowe
polecenia GitHub-a] F --- G[Zrecenzuj otwarty PR
i zmień procesy
recenzji] end subgraph first[Zapisz się] direction TB S[ ] -.- B[Podpisz CNCF
Contributor
License Agreement] --- C[Dołącz do Slack-a
sig-docs] C --- V[Zapisz się na listę
kubernetes-sig-docs] V --- M[Weź udział w cotygodniowych
spotkaniach sig-docs] end A([fa:fa-user Nowy
uczestnik]) --> first A --> second A --> third A --> H[Zapytaj!!!] classDef grey fill:#dddddd,stroke:#ffffff,stroke-width:px,color:#000000, font-size:15px; classDef white fill:#ffffff,stroke:#000,stroke-width:px,color:#000,font-weight:bold classDef spacewhite fill:#ffffff,stroke:#fff,stroke-width:0px,color:#000 class A,B,C,D,E,F,G,H,M,Q,N,O,P,V grey class S,T,U spacewhite class first,second,third white
Schemat 1. - Jak rozpocząć współpracę

Schemat 1 przeznaczony jest dla osób, które chcą zacząć współtworzyć Kubernetesa. Przejdź część lub wszystkie kroki opisane w częściach Zapisz się i Recenzuj. Teraz już możesz tworzyć nowe PR, zgodnie z sugestiami w Otwórz PR. I jak zawsze, pytania mile widziane!

Do realizacji niektórych zadań potrzeba wyższego poziomu zaufania i odpowiednich uprawnień w organizacji Kubernetes. Zajrzyj do Participating in SIG Docs po więcej szczegółów dotyczących ról i uprawnień.

Pierwsze kroki

Zapoznaj się z krokami opisanymi na schemacie 2, aby się lepiej przygotować.

flowchart LR subgraph second[Pierwszy wkład] direction TB S[ ] -.- G[Obejrzyj PR-y
innych uczestników K8s] --> A[Przejrzyj listę zgłoszonych spraw
na kubernetes/website
po pomysł na nowy PR] --> B[Otwórz PR!!] end subgraph first[Sugerowane przygotowanie] direction TB T[ ] -.- D[Przeczytaj wprowadzenie
dla współtwórców] -->E[Przeczytaj K8s content
and style guides] E --> F[Poczytaj o typach zawartości
stron i skrótach Hugo] end first ----> second classDef grey fill:#dddddd,stroke:#ffffff,stroke-width:px,color:#000000, font-size:15px; classDef white fill:#ffffff,stroke:#000,stroke-width:px,color:#000,font-weight:bold classDef spacewhite fill:#ffffff,stroke:#fff,stroke-width:0px,color:#000 class A,B,D,E,F,G grey class S,T spacewhite class first,second white
Schemat 2. - Jak się przygotować

Co dalej?

Włącz się w prace SIG Docs

SIG Docs to grupa, która publikuje i utrzymuje dokumentację Kubernetesa i jej stronę www. Zaangażowanie się w prace SIG Docs to doskonała okazja dla współtwórców Kubernetesa (rozwijających nowe funkcjonalności lub działających w innych obszarach), aby wywierać wpływ na cały projekt Kubernetes.

Aby włączyć się w komunikację w ramach SIG Docs, możesz:

Inne sposoby współpracy

Ostatnia modyfikacja April 04, 2023 at 4:45 PM PST: Mention kubernetes/websites everywhere in the same way (f04c834ab0)