To wielostronicowy widok tej sekcji do wydrukowania. Kliknij aby wydrukować.

Wróć do zwykłego widoku tej strony.

Kubernetes — Dokumentacja

Kubernetes to otwarte oprogramowanie służące do automatyzacji procesów uruchamiania, skalowania i zarządzania aplikacjami w kontenerach. Gospodarzem tego projektu o otwartym kodzie źródłowym jest Cloud Native Computing Foundation.

1 - Dostępne wersje dokumentacji

Ten serwis zawiera dokumentację do bieżącej i czterech poprzednich wersji Kubernetesa.

Dostępność dokumentacji obejmującej konkretną wersję Kubernetesa nie oznacza automatycznie, że dana wersja Kubernetesa jest ciągle aktywnie wspierana. Zajrzyj do dokumentu Support period, aby dowiedzieć się, do kiedy objęte wsparciem są poszczególne wersje Kubernetesa.