Dostępne wersje dokumentacji

Ten serwis zawiera dokumentację do bieżącej i czterech poprzednich wersji Kubernetesa.

Latest version

  • v1.20 (this documentation)

Older versions

Last modified November 24, 2020 at 11:13 AM PST: Synchronize Polish localization 2020-11-24 part 1. (5cf5bf210)