Edit This Page

Wspierane wersje dokumentacji Kubernetesa

Ten serwis zawiera dokumentację do bieżącej i czterech poprzednich wersji Kubernetesa.

Bieżąca wersja

Bieżąca wersja to v1.18.

Poprzednie wersje