Wspierane wersje dokumentacji Kubernetesa

Ten serwis zawiera dokumentację do bieżącej i czterech poprzednich wersji Kubernetesa.

Bieżąca wersja

Bieżąca wersja to v1.19.

Poprzednie wersje

Last modified June 16, 2020 at 9:42 AM PST: Polish localization update - June 2020 - part 1 (331851e1f)