Informacje zawarte w tym dokumencie mogą być już nieaktualne

Ten dokument po raz ostatni został zmodyfikowany wcześniej niż wskazuje na to data publikacji jego wersji referencyjnej. To oznacza, że może być już nieaktualny. Jeśli znasz angielski, zajrzyj do oryginalnej, aktualizowanej na bieżąco, wersji dokumentacji: Reference

Tutaj znajdziesz dokumentację źródłową Kubernetesa.

Dokumentacja API

Oficjalnie wspierane biblioteki klienckie

Aby wywołać Kubernetes API z wybranego języka programowania, możesz skorzystać z bibliotek klienckich. Oficjalnie wspierane biblioteki to:

Polecenia tekstowe (CLI)

  • kubectl - Główne narzędzie tekstowe (linii poleceń) do zarządzania klastrem Kubernetes.
  • kubeadm - Narzędzie tekstowe do łatwego budowania klastra Kubernetes spełniającego niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Komponenty

  • kubelet - Główny agent działający na każdym węźle. Kubelet pobiera zestaw definicji PodSpecs i gwarantuje, że opisane przez nie kontenery poprawnie działają.

  • kube-apiserver - REST API, które sprawdza poprawność i konfiguruje obiekty API, takie jak pody, serwisy czy kontrolery replikacji.

  • kube-controller-manager - Proces wykonujący główne pętle sterowania Kubernetes.

  • kube-proxy - Przekazuje bezpośrednio dane przepływające w transmisji TCP/UDP lub dystrybuuje ruch TCP/UDP zgodnie ze schematem round-robin pomiędzy usługi back-endu.

  • kube-scheduler - Scheduler odpowiada za dostępność, wydajność i zasoby.

  • Scheduler Policies

  • Scheduler Profiles

  • Spis portów i protokołów, które muszą być otwarte dla warstwy sterowania i na węzłach roboczych.

API konfiguracji

W tej części zebrano "niepublikowane" API, które służą do konfiguracji komponentów Kubernetesa lub innych narzędzi. Choć większość tych API nie jest udostępniane przez serwer API w trybie RESTful, są one niezbędne dla użytkowników i administratorów w korzystaniu i zarządzaniu klastrem.

API konfiguracji dla kubeadm

Zewnętrzne API

Istnieją API, które zostały zdefiniowane w ramach projektu Kubernetes, ale nie zostały zaimplementowane przez główny projekt:

Dokumentacja projektowa

Archiwum dokumentacji projektowej różnych funkcjonalności Kubernetes. Warto zacząć od Kubernetes Architecture oraz Kubernetes Design Overview.

Ostatnia modyfikacja October 23, 2023 at 9:33 PM PST: Synchronize Polish localization for ver 1.28, part 4 (d889dfc1be)