Tutaj znajdziesz dokumentację źródłową Kubernetesa.

Dokumentacja API

Oficjalnie wspierane biblioteki klienckie

Aby wywołać Kubernetes API z wybranego języka programowania, możesz skorzystać z bibliotek klienckich. Oficjalnie wspierane biblioteki to:

Polecenia tekstowe (CLI)

  • kubectl - Główne narzędzie tekstowe (linii poleceń) do zarządzania klastrem Kubernetes.
  • kubeadm - Narzędzie tekstowe do łatwego budowania klastra Kubernetes spełniającego niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Komponenty

  • kubelet - Główny agent działający na każdym węźle. Kubelet pobiera zestaw definicji PodSpecs i gwarantuje, że opisane przez nie kontenery poprawnie działają.

  • kube-apiserver - REST API, które sprawdza poprawność i konfiguruje obiekty API, takie jak pody, serwisy czy kontrolery replikacji.

  • kube-controller-manager - Proces wykonujący główne pętle sterowania Kubernetes.

  • kube-proxy - Przekazuje bezpośrednio dane przepływające w transmisji TCP/UDP lub dystrybuuje ruch TCP/UDP zgodnie ze schematem round-robin pomiędzy usługi back-endu.

  • kube-scheduler - Scheduler odpowiada za dostępność, wydajność i zasoby.

  • Scheduler Policies

  • Scheduler Profiles

  • Spis portów i protokołów, które muszą być otwarte dla warstwy sterowania i na węzłach roboczych.

API konfiguracji

W tej części zebrano "niepublikowane" API, które służą do konfiguracji komponentów Kubernetesa lub innych narzędzi. Choć większość tych API nie jest udostępniane przez serwer API w trybie RESTful, są one niezbędne dla użytkowników i administratorów w korzystaniu i zarządzaniu klastrem.

API konfiguracji dla kubeadm

Zewnętrzne API

Istnieją API, które zostały zdefiniowane w ramach projektu Kubernetes, ale nie zostały zaimplementowane przez główny projekt:

Dokumentacja projektowa

Archiwum dokumentacji projektowej różnych funkcjonalności Kubernetes. Warto zacząć od Kubernetes Architecture oraz Kubernetes Design Overview.

Ostatnia modyfikacja October 23, 2023 at 9:33 PM PST: Synchronize Polish localization for ver 1.28, part 4 (d889dfc1be)