To wielostronicowy widok tej sekcji do wydrukowania. Kliknij aby wydrukować.

Wróć do zwykłego widoku tej strony.

Materiały źródłowe

Tutaj znajdziesz dokumentację źródłową Kubernetesa.

Dokumentacja API

Biblioteki klientów API

Aby wywołać Kubernetes API z wybranego języka programowania, możesz skorzystać z bibliotek klienckich. Oficjalnie wspierane biblioteki to:

Dokumentacja poleceń tekstowych (CLI)

 • kubectl - Główne narzędzie tekstowe (linii poleceń) do zarządzania klastrem Kubernetes.
 • kubeadm - Narzędzie tekstowe do łatwego budowania klastra Kubernetes spełniającego niezbędne wymogi bezpieczeństwa.

Dokumentacja komponentów

 • kubelet - Główny agent działający na każdym węźle. Kubelet pobiera zestaw definicji PodSpecs i gwarantuje, że opisane przez nie kontenery poprawnie działają.
 • kube-apiserver - REST API, które sprawdza poprawność i konfiguruje obiekty API, takie jak pody, serwisy czy kontrolery replikacji.
 • kube-controller-manager - Proces wykonujący główne pętle sterowania Kubernetes.
 • kube-proxy - Przekazuje bezpośrednio dane przepływające w transmisji TCP/UDP lub dystrybuuje ruch TCP/UDP zgodnie ze schematem round-robin pomiędzy usługi back-endu.
 • kube-scheduler - Scheduler odpowiada za dostępność, wydajność i zasoby.
 • kube-scheduler Policies
 • kube-scheduler Profiles

Dokumentacja projektowa

Archiwum dokumentacji projektowej różnych funkcjonalności Kubernetes. Warto zacząć od Kubernetes Architecture oraz Kubernetes Design Overview.

1 - Ujednolicony słownik

2 - Narzędzia

Kubernetes zawiera różne wbudowane narzędzia służące do pracy z systemem:

Kubectl

kubectl to narzędzie tekstowe (linii poleceń) do Kubernetes. Służy do zarządzania klastrem Kubernetes.

Kubeadm

kubeadm to narzędzie tekstowe do łatwej instalacji klastra Kubernetes w bezpiecznej konfiguracji, uruchamianego na infrastrukturze serwerów fizycznych, serwerów w chmurze bądź na maszynach wirtualnych (aktualnie w fazie rozwojowej alfa).

Minikube

minikube to narzędzie do uruchamiania jednowęzłowego klastra Kubernetes na twojej stacji roboczej na potrzeby rozwoju oprogramowania lub prowadzenia testów.

Pulpit (Dashboard)

Dashboard - graficzny interfejs użytkownika w przeglądarce web, który umożliwia instalację aplikacji w kontenerach na klastrze Kubernetes, rozwiązywanie problemów z nimi związanych oraz zarządzanie samym klastrem i jego zasobami.

Helm

Kubernetes Helm — narzędzie do zarządzania pakietami wstępnie skonfigurowanych zasobów Kubernetes (nazywanych Kubernetes charts).

Helm-a można używać do:

 • Wyszukiwania i instalowania popularnego oprogramowania dystrybuowanego jako Kubernetes charts
 • Udostępniania własnych aplikacji w postaci pakietów Kubernetes charts
 • Definiowania powtarzalnych instalacji aplikacji na Kubernetes
 • Inteligentnego zarządzania plikami list (manifests) Kubernetes
 • Zarządzaniem kolejnymi wydaniami pakietów Helm

Kompose

Kompose to narzędzie, które ma pomóc użytkownikom Docker Compose przenieść się na Kubernetes.

Kompose można używać do:

 • Tłumaczenia plików Docker Compose na obiekty Kubernetes
 • Zmiany sposóbu zarządzania twoimi aplikacjami z lokalnego środowiska Docker na system Kubernetes
 • Zamiany plików yaml Docker Compose v1 lub v2 oraz Distributed Application Bundles