Ten rozdział poświęcony jest różnym metodom konfiguracji i uruchomienia Kubernetesa. Instalując Kubernetesa, przy wyborze platformy kieruj się: łatwością w utrzymaniu, spełnianymi wymogami bezpieczeństwa, poziomem sterowania, dostępnością zasobów oraz doświadczeniem wymaganym do zarządzania klastrem.

Możesz pobrać Kubernetesa, aby zainstalować klaster na lokalnym komputerze, w chmurze czy w prywatnym centrum obliczeniowym.

Niektóre komponenty Kubernetesa, na przykład `kube-apiserver czy kube-proxy mogą być uruchamiane jako kontenery wewnątrz samego klastra.

Zalecamy uruchamianie komponentów Kubernetesa jako kontenery zawsze, kiedy jest to możliwe i na zarządzanie nimi przez samego Kubernetesa. Do tej kategorii nie należą komponenty odpowiedzialne za uruchamianie kontenerów, w szczególności - kubelet.

Jeśli nie chcesz zarządzać klastrem Kubernetesa samodzielnie, możesz wybrać serwis zarządzany przez zewnętrznego dostawcę, wybierając na przykład spośród certyfikowanych platform. Dostępne są także inne standardowe i specjalizowane rozwiązania dla różnych środowisk chmurowych bądź bazujące bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.

Środowisko do nauki

Do nauki Kubernetesa wykorzystaj narzędzia wspierane przez społeczność Kubernetesa lub inne narzędzia dostępne w ekosystemie, aby uruchomić klaster Kubernetesa na swoim komputerze lokalnym. Zapoznaj się z narzędziami instalacyjnymi.

Środowisko produkcyjne

Wybierając rozwiązanie dla środowiska produkcyjnego musisz zdecydować, którymi poziomami zarządzania klastrem (abstrakcjami) chcesz zajmować się sam, a które będą realizowane po stronie zewnętrznego operatora.

Do instalacji klastra Kubernetesa zarządzanego samodzielnie oficjalnym narzędziem jest kubeadm.

Co dalej?

Kubernetes zaprojektowano w ten sposób, że warstwa sterowania wymaga do działania systemu Linux. W ramach klastra aplikacje mogą być uruchamiane na systemie Linux i innych, w tym Windows.

Ostatnia modyfikacja October 08, 2023 at 1:10 PM PST: Update pl localization for main setup index (f863c041d0)