To wielostronicowy widok tej sekcji do wydrukowania. Kliknij aby wydrukować.

Wróć do zwykłego widoku tej strony.

Od czego zacząć

Ten rozdział poświęcony jest różnym metodom konfiguracji i uruchomienia Kubernetesa. Instalując Kubernetesa, przy wyborze platformy kieruj się: łatwością w utrzymaniu, spełnianymi wymogami bezpieczeństwa, poziomem sterowania, dostępnością zasobów oraz doświadczeniem wymaganym do zarządzania klastrem.

Klaster Kubernetes możesz zainstalować na lokalnym komputerze, w chmurze czy w prywatnym centrum obliczeniowym albo skorzystać z klastra Kubernetes udostępnianego jako usługa. Inną możliwością jest budowa własnego systemu opartego o różnych dostawców usług chmurowych, bądź bazującego bezpośrednio na sprzęcie fizycznym.

Środowisko do nauki

Do nauki Kubernetesa wykorzystaj narzędzia wspierane przez społeczność Kubernetesa lub inne narzędzia dostępne w ekosystemie, aby uruchomić klaster Kubernetesa na swoim komputerze lokalnym.

Środowisko produkcyjne

Wybierając rozwiązanie dla środowiska produkcyjnego musisz zdecydować, którymi poziomami zarządzania klastrem (abstrakcjami) chcesz zajmować się sam, a które będą realizowane po stronie zewnętrznego operatora.

Na stronie Partnerzy Kubernetes znajdziesz listę dostawców posiadających certyfikację Kubernetes.

1 - Informacje o wydaniach i dozwolonych różnicach wersji