Interaktywny samouczek - Tworzenie klastra

Ekran jest za wąski do pracy z terminalem. Użyj wersji na desktop/tablet.
Ostatnia modyfikacja October 04, 2021 at 11:54 AM PST: Synchronize Polish localization for ver 1.22, part 4 (0540e157a5)