To wielostronicowy widok tej sekcji do wydrukowania. Kliknij aby wydrukować.

Wróć do zwykłego widoku tej strony.

Wydania

Projekt Kubernetes zapewnia wsparcie dla trzech ostatnich wydań minor (1.30, 1.29, 1.28). Poprawki do wydania 1.19 i nowszych będą publikowane przez około rok. Kubernetes w wersji 1.18 i wcześniejszych otrzymywał poprawki przez 9 miesięcy.

Wersje Kubernetesa oznaczane są jako x.y.z, gdzie x jest oznaczeniem wersji głównej (major), y — podwersji (minor), a z — numer poprawki (patch), zgodnie z terminologią Semantic Versioning.

Więcej informacji można z znaleźć w dokumencie version skew policy.

Historia wydań

1.30

Najnowsze wydanie:1.30.3 (wydano: )
Zakończenie wsparcia:
Poprawki: 1.30.0, 1.30.1, 1.30.2, 1.30.3

Pełny 1.30 Harmonogram i Rejestr zmian

1.29

Najnowsze wydanie:1.29.7 (wydano: )
Zakończenie wsparcia:

Pełny 1.29 Harmonogram i Rejestr zmian

1.28

Najnowsze wydanie:1.28.12 (wydano: )
Zakończenie wsparcia:

Pełny 1.28 Harmonogram i Rejestr zmian

Nadchodzące wydania

Zajrzyj na harmonogram nadchodzącego wydania Kubernetesa numer 1.31!

Przydatne zasoby

1 - Ściągnij Kubernetesa

Klaster Kubernetesa dostępny jest w formie plików binarnych dla każdego z jego komponentów i zestawu standardowych aplikacji klienckich wspomagających proces jego szybkiego rozruchu lub obsługi. Składniki Kubernetesa takie jak serwer API mogą być uruchamiane z poziomu obrazów kontenerowych wewnątrz klastra - te ostatnie są także częścią oficjalnego wydania Kubernetesa. Wszystkie pliki binarne i obrazy kontenerowe Kubernetesa udostępniane są dla różnych systemów operacyjnych i architektur sprzętowych.

kubectl

kubectl to narzędzie powłoki umożliwiające wykonywanie komend w klastrze Kubernetesa służących do m.in. uruchamiania aplikacji, zarządzania zasobami klastra i przeglądania logów. Więcej informacji na temat kubectl, w tym pełną list operacji, jakie możesz za jego pomocą wykonać, znajdziesz w Dokumentacji kubectl.

kubectl można zainstalować w rozmaitych systemach z rodziny Linuxa, jak również w systemach macOS i Windows. Niżej znajdziesz odnośniki do instrukcji instalacji dla preferowanego przez siebie systemu:

Obrazy kontenerów

Wszystkie obrazy kontenerowe umieszczane są w rejestrze registry.k8s.io.

STATUS FUNKCJONALNOŚCI: Kubernetes v1.24 [alpha]

Dla wersji Kubernetesa v1.30 następujące obrazy kontenerów opatrzone są podpisem cosign:

Obraz konteneraWspierana architektura
registry.k8s.io/kube-apiserver:v1.30.0amd64, arm, arm64, ppc64le, s390x
registry.k8s.io/kube-controller-manager:v1.30.0amd64, arm, arm64, ppc64le, s390x
registry.k8s.io/kube-proxy:v1.30.0amd64, arm, arm64, ppc64le, s390x
registry.k8s.io/kube-scheduler:v1.30.0amd64, arm, arm64, ppc64le, s390x
registry.k8s.io/conformance:v1.30.0amd64, arm, arm64, ppc64le, s390x

Obrazy kontenerów Kubernetesa obsługują rozmaite architektury sprzętowe, ich wyboru powinno zaś dokonać środowisko uruchomieniowe w zależności od wybranej platformy. Istnieje też możliwość pobrania obrazu kontenera dla konkretnej architektury poprzez dodanie do jego nazwy odpowiedniego przyrostka, np. registry.k8s.io/kube-apiserver-arm64:v1.30.0. Wszystkie te warianty obrazów Kubernetesa są podpisane w taki sam sposób jak w przypadku listy manifestów wieloarchitekturowych.

Wydawcy Kubernetesa publikują listę podpisanych obrazów kontenerowych w formacie SPDX 2.3. Możesz ją pobrać wpisując w powłoce:

curl -Ls "https://sbom.k8s.io/$(curl -Ls https://dl.k8s.io/release/stable.txt)/release" | grep "SPDXID: SPDXRef-Package-registry.k8s.io" |  grep -v sha256 | cut -d- -f3- | sed 's/-/\//' | sed 's/-v1/:v1/'

Dla wersji 1.30 Kubernetesa jedynym typem artefaktu kodu, którego integralność możesz zweryfikować, jest obraz kontenera (korzystając z eksperymentalnej opcji podpisu).

By ręcznie zweryfikować podpisane obrazy kontenerów głównych komponentów Kubernetesa, zobacz Zweryfikuj podpisane obrazy kontenerów.

Pliki binarne

Odnośniki do plików binarnych z komponentami Kubernetesa (i ich sumy kontrolne) znajdziesz w rejestrze zmian. Możesz też skorzystać ze strony downloadkubernetes.com, gdzie szukane komponenty możesz filtrować w zależności od wersji i architektury sprzętowej.