Рекомендації з перекладу українською мовою

Дорогі друзі! Раді вітати вас у спільноті українських контриб'юторів проекту Kubernetes. Ця сторінка створена з метою полегшити вашу роботу при перекладі документації. Вона містить правила, якими ми керувалися під час перекладу, і базовий словник, який ми почали укладати. Перелічені у ньому терміни ви знайдете в українській версії документації Kubernetes. Будемо дуже вдячні, якщо ви допоможете нам доповнити цей словник і розширити правила перекладу.

Сподіваємось, наші рекомендації стануть вам у пригоді.

Загальний процес

 1. Виберіть одне з найбільш витребуваних ішьюзів або будь-яке ішью і залиште в ньому коментар на кшталт "Працюю над цим". Ми надішлемо вам запрошення до організації та закріпимо цей ішьюз за вами.
 2. Зробіть форк k/website.
 3. Прочитайте цей документ.
 4. Перекладіть
 5. Створіть пул-реквест в k/website.

Якщо вам знадобиться допомога, зареєструйтеся в Slack Kubernetes, приєднайтеся до каналу #kubernetes-docs-uk і спитайте там.

Отримання допомоги

Якщо ви виявили проблеми з перекладеним вмістом, створіть проблему на k/website за допомогою /language uk.

kubernetes-i18n-ukrainian/website слід використовувати лише для спрощення процесу локалізації.

Існуючі проблеми/оновлення локалізації

Якщо ви виявили проблеми з перекладеним вмістом і не можете негайно їх виправити, створіть ішью у k/website з описом що не так, на якій сторінці (посилання) і додайте в опис ішью з нового рядка /language uk.

kubernetes-i18n-ukrainian/website слід використовувати лише для спрощення процесу локалізації.

Правила перекладу

 • Скопіюйте оригінал і додайте його перед перекладом у якості коментаря. Це потрібно для спрощення відслідковування змін і процесу ревью. Приклади: для Markdown, для YAML.

 • У випадку, якщо у перекладі термін набуває неоднозначності і розуміння тексту ускладнюється, надайте у дужках англійський варіант, наприклад: кінцеві точки (endpoints). Якщо при перекладі термін втрачає своє значення, краще не перекладати його, наприклад: характеристики affinity.

 • Назви об'єктів Kubernetes залишаємо без перекладу і пишемо з великої літери: Service, Pod, Deployment, Volume, Namespace, за винятком терміна node (вузол). Назви об'єктів Kubernetes вважаємо за іменники ч.р. і відмінюємо за допомогою апострофа: Pod'ів, Deployment'ами. Для слів, що закінчуються на приголосний, у родовому відмінку однини використовуємо закінчення -а: Pod'а, Deployment'а. Слова, що закінчуються на голосний, не відмінюємо: доступ до Service, за допомогою Namespace. У множині використовуємо англійську форму: користуватися Services, спільні Volumes.

 • Частовживані і усталені за межами Kubernetes слова перекладаємо українською і пишемо з малої літери (label -> мітка). У випадку, якщо термін для означення об'єкта Kubernetes вживається у своєму загальному значенні поза контекстом Kubernetes (service як службова програма, deployment як розгортання), перекладаємо його і пишемо з малої літери, наприклад: service discovery -> виявлення сервісу, continuous deployment -> безперервне розгортання.

 • Складені слова вважаємо за власні назви і не перекладаємо (LabelSelector, kube-apiserver).

 • Для перевірки закінчень слів у родовому відмінку однини (-а/-я, -у/-ю) використовуйте онлайн словник. Якщо слова немає у словнику, визначте його відміну і далі відмінюйте за правилами. Докладніше дивіться тут.

Словник

EnglishУкраїнська
addonрозширення
applicationзастосунок
backendбекенд
buildзбирання (результат)
buildзбирати (процес)
cacheкеш
CLIінтерфейс командного рядка
cloudхмара; хмарний провайдер
containerizedконтейнеризований
continuous deploymentбезперервне розгортання
continuous developmentбезперервна розробка
continuous integrationбезперервна інтеграція
contributeробити внесок (до проекту), допомагати (проекту)
contributorконтриб'ютор, учасник проекту
control planeплощина управління
controllerконтролер
CPUЦП
dashboardдашборд
data planeплощина даних
default (by)за умовчанням
default settingsтипові налаштування
DeploymentDeployment
deprecatedзастарілий
desired stateбажаний стан
downtimeнедоступність, простій
ecosystemсімейство проектів (екосистема)
endpointкінцева точка
expose (a service)відкрити доступ (до сервісу)
failвідмовити
featureкомпонент
frameworkфреймворк
frontendфронтенд
imageобраз
IngressIngress
instanceінстанс
issueзапит
kube-proxykube-proxy
kubeletkubelet
Kubernetes featuresфункціональні можливості Kubernetes
labelмітка
lifecycleжиттєвий цикл
loggingлогування
maintenanceобслуговування
mapспроектувати, зіставити, встановити відповідність
mastermaster
monitorмоніторити
monitoringмоніторинг
NamespaceNamespace
network policyмережева політика
nodeвузол
orchestrateоркеструвати
outputвивід
patchпатч
PodPod
productionпрод
pull requestpull request
releaseреліз
replicaрепліка
rollbackвідкатування
rolling updateпослідовне оновлення
rollout (new updates)викатка (оновлень)
runзапускати
scaleмасштабувати
scheduleрозподіляти (Pod'и по вузлах)
SchedulerScheduler
SecretSecret
SelectorСелектор
self-healingсамозцілення
self-restoringсамовідновлення
ServiceService (як об'єкт Kubernetes)
serviceсервіс (як службова програма)
service discoveryвиявлення сервісу
source codeвихідний код
stateful appзастосунок зі станом
stateless appзастосунок без стану
taskзавдання
terminatedзупинений
trafficтрафік
VM (virtual machine)ВМ (віртуальна машина)
VolumeVolume
workloadробоче навантаження
YAMLYAML
Змінено January 21, 2024 at 9:49 AM PST: [uk] remove indent (d017ec5ab3)