Thư viện ảnh hội nghị Kubernetes Thư viện ảnh hội nghị Kubernetes

Cộng đồng Kubernetes -- người dùng, người đóng góp, và văn hóa chúng ta xây dựng cùng nhau -- là một trong những lý do lớn nhất cho sự gia tăng nhanh chóng của dự án nguồn mở này. Văn hóa và giá trị của chúng ta tiếp tục phát triển và thay đổi khi dự án thay đổi và phát triển. Chúng ta làm việc cùng nhau hướng tới việc cải tiến liên tục dự án và cách chúng ta làm việc với nó.

Chúng ta là những người phát hiện các vấn đề, và xử lý các yêu cầu, tham dự các buổi họp SIG, các Kubernetes meetup, và KubeCon, ủng hộ việc áp dụng và đổi mới, chạy kubectl get pods, và đóng góp trong một ngàn cách quan trọng khác nhau. Đọc để tìm hiểu làm thế nào bạn có thể tham gia và trở thành một phần của cộng đồng tuyệt vời này.

Thư viện ảnh hội nghị Kubernetes
Thư viện ảnh hội nghị Kubernetes
Thư viện ảnh hội nghị Kubernetes
Thư viện ảnh hội nghị Kubernetes
Quy tắc ứng xử

Cộng đồng Kubernetes coi trọng sự tôn trọng và thực thi Quy tắc ứng xử trong tất cả các tương tác. Nếu bạn nhận thấy vi phạm Quy tắc ứng xử tại một sự kiện hoặc cuộc họp, trong Slack hoặc trong một cơ chế giao tiếp khác, hãy liên hệ với Ủy ban Quy tắc ứng xử Kubernetes tại conduct@kubernetes.io. Tất cả các báo cáo được giữ bí mật. Bạn có thể đọc về ủy ban ở đây.


ĐỌC TIẾP
Videos

Chúng tôi đang ở trên YouTube, rất nhiều video. Đăng ký cho một loạt các chủ đề.
Thảo luận

Chúng ta thảo luận rất nhiều. Tìm chúng tôi và tham gia cuộc trò chuyện trên bất kỳ  những nền tảng này.
Forum" forum ▶
Các cuộc thảo luận kỹ thuật theo chủ đề có tài liệu kết nối, StackOverflow và  hơn nữa
Twitter twitter ▶
Thông báo thời gian thực của bài viết trên blog, sự kiện, tin tức, ý tưởng
GitHub github ▶
Tất cả các dự án và theo dõi vấn đề, thêm cả mã khóa học
Stack Overflow stack overflow ▶
Xử lý kỹ thuật for mọi  tình huống
Các sự kiện sắp tới

Cộng đồng toàn cầu

Với hơn 150 meetup trên thế giới và đang phát triển, hãy đi tìm tại địa phương của bạn. Nếu không ở gần đó, hãy nhận chi phí và tạo của riêng bạn.
TÌM MEETUP
Bản tin gần đây