Thông tin trong tài liệu này có thể đã lỗi thời

Tài liệu này có ngày cập nhật cũ hơn so với bản gốc, vì vậy thông tin mà nó chứa có thể đã lỗi thời. Nếu bạn có thể đọc tiếng Anh, hãy xem phiên bản tiếng Anh để có thông tin mới nhất: Learn Kubernetes Basics

Kiến thức cơ bản về Kubernetes

Hướng dẫn này cung cấp những kiến thức cơ bản về một cụm Kubernetes. Mỗi mô-đun chứa một số thông tin cơ bản về các tính năng cũng như khái niệm chính của Kubernetes, đồng thời bao gồm một hướng dẫn tương tác trực tuyến. Các hướng dẫn tương tác này giúp bạn quản lý một cluster đơn giản và các ứng dụng được đóng gói của bạn.

Bằng các hướng dẫn tương tác, bạn có thể học cách:

  • Triển khai một ứng dụng container trong một cluster.
  • Thay đổi quy mô triển khai.
  • Cập nhật ứng dụng container.
  • Debug ứng dụng container.

Những hướng dẫn này dùng Katacoda để chạy một terminal ảo trên trình duyệt web của bạn chạy Minikube. Không cần phải cài đặt và cấu hình bất kỳ phần mềm nào; mỗi hướng dẫn tương tác chạy trực tiếp từ trình duyệt web của bạn.


Kubernetes có thế làm những gì?

Với các dịch vụ web hiện đại, người dùng mong muốn các ứng dụng luôn sẵn sàng hoạt động 24/7 và các lập trình viên muốn triển khai các phiên bản của ứng dụng đó nhiều lần trong ngày. Việc đóng gói ứng dụng vào container giúp giải quyết mục tiêu này, cho phép các ứng dụng được phát hành và cập nhật một cách dễ dàng, nhanh chóng mà không có downtime. Kubernetes giúp bạn đảm bảo các ứng dụng container chạy ở bất kì đâu và bất kì lúc nào bạn muốn, đồng thời giúp chúng tìm thấy các tài nguyên và công cụ cần thiết để chạy. Kubernetes là nền tảng mã nguồn mở, chạy được trong môi trường production, được thiết kế và phát triển bởi Google, kết hợp với những ý tưởng tốt nhất từ cộng đồng.


Last modified August 17, 2021 at 12:21 PM PST: Fix HTML language attribute (c1af1ad3f5)