Kubernetes phối hợp làm việc với các đối tác để tạo ra một codebase mạnh mẽ hỗ trợ một loạt các nền tảng bổ sung.
Các nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận bởi Kubernetes (KCSP)

Các nhà cung cấp dịch vụ được chứng nhận với bề dày kinh nghiệm sẽ trợ giúp các tổ chức kinh doanh, các công ty ứng dụng Kubernetes nhanh chóng.
Bạn muốn trở thành một KCSP?
Các nhà phân phối Kubernetes, dịch vụ hosting, dịch vụ cài đặt
Tiêu chuẩn tương thích về phần mềm bảo đảm rằng các phiên bản Kubernetes từ các nhà cung cấp sẽ hỗ trợ các bộ API được yêu cầu bởi khách hàng.
Bạn muốn trở thành một Kubernetes Certified?
Các đối tác đào tạo Kubernetes (KTP)

Các đối tác đào tạo được chứng nhận đã và đang sở hữu bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực đám mây.
Bạn muốn trở thành một KTP?